Birinji bölüm - Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Ikinji bölüm - Önümçilik prosesi

Silikon garyndysy

Kauçuk rezin

Suwuk silikon galyplary

Püskürmek

Küpek ekranly çap

Heselimleýji goldaw

Lazer çyzgysy

Burrs aýyrmak

Urmak

QC

Üçünji bölüm - ippingük daşamak üçin gaplamak

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň