Sarp ediji elektron

Täze ylym we tehnologiýanyň ösmegi sebäpli sarp ediş elektronikasynda has köp tehnologiýa ulanylýar.Adamlaryň täze tehnologiýa we önümlere bolan gyzyklanmasy sarp ediş elektronikasyny hem çalt ösdürýär.

Silikon kauçuk sarp edijiniň elektron görnüşinde artykmaçlyklary

Silikon kauçuk, sarp ediji-elektronikada ulanylýan meşhur materiallaryň biridir, silikon kauçukyň sarp ediji-elektroniki artykmaçlyklary:

Ameangyn saklaýjy

Ajaýyp gysyş

Yza gaýtmak we çydamlylyk

Metal ýelme

Dokary dartyş güýji

Reňkli

Biziň üpjün edýän zatlarymyz?

JWTRubber sarp ediş elektronikasynda silikon kauçuk bölekleri bilen üpjün edýär:

Bluetooth gürleýjisi

Gatygepleýji

Nauşnik

Telefon

Kamara

Uzakdan dolandyryş

Hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşymyz

Halkara meşhur marka bilen uzak möhletli uly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk
 • pa01
 • pa02
 • pa03
 • pa04
 • pa05
 • TCL nyşany
 • 5
 • 6
 • 8
 • Huawei
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • Alibaba