Kauçuk

Kauçuk, tersine deformasiýa bilen ýokary elastik polimer materialdyr.

Içerki temperaturada elastik bolup, ownuk daşarky güýjüň täsiri astynda uly deformasiýa döredip biler.Daşarky güýç aýrylandan soň öňki ýagdaýyna gaýdyp biler.

EPDM, Neopren Kauçuk, Witon, Tebigy Kauçuk, Nitril Rezin, Butil Kauçuk, Timpren, Sintetiki Kauçuk we ş.m. ýaly rezinleriň köp görnüşi bar.

Kauçukdan ýasalan önümler

rezin

Goşundylar

Dürli pudaklar üçin takyk esbaplar

Awtoulag

Lukmançylyk kömegi

Kabeller we simler

In Engineeringenerçilik gurluşygy

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň