Heselimleýji goldaw

Heselimleýji goldaw, önümiň arka tarapyna birleşdirilen bir taraplaýyn ýelim we funksional netijeleri gazanmak üçin elektron plastmassa ýa-da enjam materiallary arkaly bolýar.

Silikon böleklerine ýelmeşýän goldaw köplenç äsgerilmeýär, ýöne ýygnamakda kömek edip biljek esasy aýratynlyk bolup, has gowy geçişi sebäpli çykdajylary azaldýar.

Üstünlikleri

gurmak aňsat

güýçli ýapyşyk

gowy himiki we plastiki garşylygy

gaty gowy

uzak möhletli garramak

ortaça ýylylyga garşylyk

beýik gabyk we gyrkym

daşky gurşawyň aşa aşa garşy durmak ukyby