Lukmançylyk

Beýleki pudaklarda bolşy ýaly, lukmançylyk önümlerini öndürijiler elmydama çykdajylary azaltmaga, önümleriniň hilini ýokarlandyrmaga we ömrüň dowamlylygyny ýokarlandyrmaga çalyşýarlar, esasanam material saýlamak we önümçilik işlerinde.

Lukmançylykda silikon

Silikon kauçuk gowy biokompatisiýa, bedene ownuk reaksiýa, durnukly öndürijilik, pes gan ýygrylmagy we önümleriň dürli görnüşlerine gaýtadan işlenip bilner, häzirki wagtda lukmançylykda iň köp ulanylýan materialdyr.

Biz näme hödürleýäris?

Köp enjamlar, gurallar, enjamlar bar, silikon kauçuk bölekleri ulanmaly, JWTRubber Medisina üçin ygtybarly we ajaýyp ussat silikon böleklerini hödürleýär.

Lukmançylyk (1)
Lukmançylyk (2)
Lukmançylyk (3)
Lukmançylyk (4)

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň