LSR (suwuk silikon kauçuk)

LSR iki bölekli silikon kauçuk derejeler bolup, ikinji derejeli gaýtadan işlemegiň zerurlygy bolmazdan doly awtomatlaşdyrylan maşynlara sanjym edilip bilner.

Adatça platini bejerýär we ýylylyk we basyş astynda wulkanizasiýa edýär.Düzgün bolşy ýaly, A komponenti platina katalizatoryny, B komponenti bolsa birleşdirijiden durýar.

Volumeokary göwrümli önümçilik üçin amatly we şonuň üçin birlik çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär.

LSR-den öndürilen önümler

suwuk silikon önümleri

Goşundylar

Lukmançylyk / Saglygy goraýyş

Awtoulag

Sarp ediş önümleri

Senagat

Aerokosmos

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň