HTV Silikon

HTV Silikon, ýokary temperatura wulkanizirlenen silikon kauçuk, gaty silikon diýilýär.

HTV Silikon, winil toparlary bolan uzyn zynjyrly elastomer bolup, ýörite emläk döretmek üçin tüsse ýa-da çökdürilen kremnit we beýleki goşundylar bilen doldurylýar, gysyş galyplary, silikon kauçuk geçiriş galyplary we rezin sanjym galyplary üçin amatly silikon kauçukdyr.

HTV Silikondan öndürilen önümler

htv silikon

Goşundylar

Awtoulag

Aerokosmos

Elektrik in engineeringenerligi

Gurluşyk

Mehaniki we ösümlik in engineeringenerçiligi

Sarp ediş önümleri

Azyk senagaty

Lukmançylyk / Saglygy goraýyş

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň