Spreý boýag

Spreý boýag, enjamyň üsti bilen örtük materialyny bir ýere sepýän boýag usulydyr.
Iň ýaýran görnüşler boýag bölejiklerini atomlaşdyrmak we ugrukdyrmak üçin gysylan gazy, adatça howany ulanýar.

Silikon önümlerine ulanylýan spreý boýag, silikonyň ýüzüne reňk ýa-da örtük sepmekdir.

Üstünlikleri

 Akyl gözegçiligi

Moumşak we birmeňzeş örtük

Takyk pürküji ugry

Effectiveokary täsirli süzgüç we howa üpjünçiligi

arassalaýyş ulgamynyň

Köp burçly sazlamak

elektrostatiki ygal

Kärhanamyz hakda has köp öwreniň